Post

Yud Shvat

A freilichen un hatzlocho’dige Yud Shvat! ב”ה ליל ועש”ק פר’ בשלח, שבת שירה, יום הגדול והקדוש העשירי בשבט, שנת “שבעת” לפ”ק Dear Alumni Sheyichyu! Sholom U’Brocho! Mazel Tov to Yisroel Rosenzweig on the occasion of his engagement. Mazel Tov to Levi Raichik )lraichik@gmail.com (on the occasion of his engagement. Mazel Tov to Mendel Rosenblum (mmenachemr@gmail.com)...